Research

Publications:

Brezina Pavol, Lucia Šutková, Peter Zaťko, 2017. The Acoustical Qualities of Baumhorn’s Synagogues in Slovakia
In: Architektúra & Urbanizmus : Architecture and town planning : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. – ISSN 0044-8680, Vol. 51, no.3-4 (2017), p. 210-218. I.

Brezina, Pavol. 2014. Measurement of intelligibility and clarity of the speech in romanesque churches.
In: Journal of Cultural Heritage, ISSN 1296-2074 DOI:

Brezina, Pavol. 2013. Acoustics of historic spaces as a form of intangible cultural heritage.
In: Antiquity, Vol. 87, no. 336 (2013), p. 574-580, ISSN 0003-598X

Brezina, Pavol. 2013. Akustika kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove.
In: Obnova, Vol. 12, no. 3 (2013), p. 1-9, ISSN 1336-3603

Brezina, Pavol – Daniš Martin. 2012. Akustické meranie koncertnej sály Župného domu v Nitre.
In: Slovenská hudba. Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia, Vol. 38, no. 4 (2012), p. 390-399, ISSN 1335-2458

Brezina, Pavol. 2012. Akustické vlastnosti Empírového divadla v Hlohovci.
In: Obnova, Vol. 11, no. 3 (2012), p. 1-9, ISSN 1336-3603

Brezina, Pavol. 2012. Koncertná sála Župného domu v Nitre – slovenský unikát?
In: Obnova., Vol.11, no. 3 (2012), p. 1-12, – ISSN 1336-3603

Brezina, Pavol. 2011. Akustický model neskororománskej kaplnky Nitrianskeho hradu.
In: Obnova. Vol. 10, no. 3 (2011), p. 8-10, ISSN 1336-3603

Brezina, Pavol. 2011. The development of stereophonic sound in Slovakia.
In: Journal of electrical engineering, Vol. 62, no. 6 (2011), p. 370-374, ISSN 1335-3632

Brezina, Pavol. 2011. Východiská vzniku stereofónie vo svete a na Slovensku.
In: Slovenská hudba. Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia, Vol. 37, no. 1 (2011), p. 30-47, ISSN 1335-2458

Brezina, Pavol. 2010. Prínos Alana D. Blumleina v oblasti stereofonického zvukového záznamu.
In: Akustické listy, no.1, 2010, p. 11-15, ISSN 1212-4702

Brezina, Pavol – Swedien Bruce. 2007. Systém ARP a jeho transformácia.
In: Medzinárodná vedecká konferencia Veda – Vzdelávanie – Prax, Nitra : UKF, časť 3, p. 289-294, ISBN 978-80-8049-204-5

Brezina, Pavol. 2007. Vývoj zvukového ideálu.
In: Medzinárodná konferencia Obraz – Slovo – Zvuk, Nitra : UKF, p. 300-303, ISBN 978-80-8094-331-8